Endüstriyel çalışma ortamlarında farklı yöntemler ve uygulamalar sonucu ortaya çıkmakta olan zararlı dumanlardan birisi olan yağ dumanları şirketlere birçok sorun yaşatmaktadır. Yağ dumanları genellikle tesis içerisinde bulunan makinalar tarafından ortaya çıkmaktadır. Tesis içerisinde bulunan ve yüksek hızlarda dönmekte olan çarkların soğutulması ve yağlanmasının ardından sıcaklık ile temasa geçen sıvıların buharlaşması sonucu yağ dumanları ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkmakta olan zararlı yağ dumanları şirketlerin kazançlarını düşürmesinin yanı sıra zaman kaybına da neden olan en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Yağ dumanları tesis içerisinde bulunan makine ve ürünlerin zarar görmesine neden olmaktadır.

Yağ dumanları tesis içerisinde bulunan makinaların sürekli bakım ihtiyaçlarını doğurması ve çeşitli arızların oluşmasına neden olan en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Çarkların soğutulması ve yağlanması sonucu ortaya çıkan bu zararlı dumanlar makinaların üzerine yapışarak makinaların kullanılmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra yağ dumanına maruz kalmış makinaların sürekli bakım yapılması ve temizlenmesi gerekmektedir. Bu da şirketlerin zaman kaybı sorunları ile karşılaşmasına neden olmaktadır. Zaman kaybının yanı sıra şirketlerin maliyetlerini de oldukça arttırmaktadır.

Yağ dumanları tesis içerisinde bulunan makinalara zarar vermenin yanı sıra tesis içerisinde çalışmakta olan personellin çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşmasına neden olmaktadır. Tesis de çalışan personellin sağlıklarını olumsuz yönde etkilen yağ dumanları işlerin zamanında gerçekleşmesine engel olmaktadır. Bu da işlerin aksamasına neden olacaktır ve şirketlerin maliyetlerini oldukça artırmaktadır. Yağ dumanına maruz kalan tesislerin her daim havalandırılması gerekmektedir. Fakat bu yöntem birçok alanda yetersiz kalabileceğinden şirketlerde yapılan işlerin düzenli bir şekilde oluşmasını sağlamasına yardımcı olmayacaktır. Tesis içerisinde ki yağ dumanından tamamen kurtulmak için yağ dumanı emiş sistemleri kullanılmaktadır. Yağ dumanı emiş sistemleri ortaya çıkan yağ dumanını anında emilimini sağlayarak düzenli hava koşularının oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu emiş sistemleri düşük maliyetli ve etkili bir şekilde çalışması nedeni ile birçok şirket tarafından tercih edilmektedir. Sizde yağ dumanı emiş sistemleri sahip olarak tesis içerisinde yağ dumanı ile oluşmakta olan sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.