Kaynak Dumanı Emiş Sistemleri Nedir?

Endüstriyel çalışma ortamlarında kaynak işlemleri sonrasında ortaya çıkan kaynak dumanı insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsan sağlığının yanı sıra tesis içerisinde bulunan cihazların ve makinalarında düzenli bir şekilde çalışmasını engellemektedir. Kaynak dumanının tesis içerisinde bulunması insan sağlığına tehlikeli bir çalışma ortamı yaratacaktır. Kaynak işlemleri gerektiren tesislerin daima havalandırılması gerekmektedir. Fakat havalandırma yöntemi bazı tesisler için yetersiz kalabilmektedir. Tesis içerisindeki kaynak dumanının dışarıya etkili ve kolay bir şekilde atılması için kaynak dumanı emiş sistemleri kullanılmaktadır. Kaynak dumanı emiş sistemleri tesis içerisinde bulunan personelin ve cihazların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamakla görevli sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanımı oldukça yaygındır. Bu sistemler kullanılmadığı taktirde personeller oldukça tehlike altına girecektir. Bu tehlikelerin çeşitliğini altında maddeler halinde bulabilirsiniz.

Kaynak Dumanının İnsan Sağlığına Zararları

  • Kaynak dumanın içerisinde bulunan metal bileşenler personellerin göz tahrişlerine maruz kalmasının en büyük sebeplerinden biridir.
  • Kaynak dumanı içerisindeki tellerin oluşumunda Manganez adı verilen zararlı gazlar ile tesis içerisinde bulunan personelin; baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik gibi sorunlar yaşatabilir. Bu sorun ile iş verimliliğinde büyük bir derece de kayıplar yaşanabilir.
  • Kaynak dumanına maruz kalan personeller “metal dumanı ateşi” olarak bilinen, iş saatleri dışında grip benzeri belirtilerin görüldüğü kısa süreli bir hastalığa yakalanabilirler. Gecikmiş reaksiyon sebebi, genellikle düzenli influenza ile karıştırılır ve çoğu vakada tanı konulmaz.
  • Kaynak dumanının insan sağlığına en olumsuz yönü baş ağrısıdır. Baş ağrısı personellin düzenli bir şekilde çalışmasını engellemektedir.

Kaynak dumanı emiş sistemleri kullanılmadan önce tesis içerisinde bulunan kaynak dumanının dışarı veya filtrelenerek geri tesis içerisine salınması belirlenmelidir. Tesis içerisine monte edilebilen kaynak dumanı emiş sistemleri ile tesisin temiz bir havaya sahip olması kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kaynak dumanı emiş sistemleri ile dışarıya verilecek dumanın devlet tarafından bazı değerlerin altında kalması gerekmektedir. Bu değerlerin üstünde olan kaynak dumanları dışarıya salınması ile doğaya ciddi bir şekilde zarar verebilir. Kaynak dumanı emiş sistemleri tesis içerisindeki kaynak dumanının tamamının filtrelenmesi veya dışarıya atılmasında en büyük yardımcı aparat olarak görülmektedir. Kaynak dumanı emiş sistemleri ile tesis içerisinde bulunan cihazların ve personellerin sağlığını koruyabilir ve iş verimliliğini arttırabilirsiniz.