Havalandırma, ortam havasının temizlenmesidir ve esas olarak  mekan kirleticilerini seyreltmek ve yer değiştirerek iç hava kalitesini kontrol etmek için kullanılır Termal konfor veya nem alma amacıyla da kullanılabilir . 

Ortam havasının doğru tanıtılması, ideal bir konfor seviyesinin ölçüsü bireyden kişiye değişmesine rağmen istenen iç konfor seviyelerine ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

Sanayide iki tip mekanik havalandırma sistemi vardır:

 Genel (veya seyreltme) havalandırma sistemi, temiz hava ile kirli havanın karışma oranını azaltır.

Lokal Egzoz Havalandırma Sistemi, kirleticiyi kaynağında veya çok yakınında yakalar ve dışarı atar.

GENEL HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Genel havalandırma, binaya büyük miktarda temiz hava sağlar ve kirli havayı tahliye eder. Sistem, genellikle duvara veya bir odaya ya da binanın çatısına yerleştirilmiş geniş egzoz fanları içerir.

Genel havalandırma, işyerinde ortaya çıkan kirleticileri, bütün işyerinin havalandırılması yoluyla kontrol eder. Genel havalandırma kullanımı, işyerinde bir dereceye kadar kirleticileri dağıtabilmektedir fakat bu esnada kirlenme kaynağından uzak kişileri de olumsuz etkileyebilmektedir.

Eğer çıkış fanı, maruz kalan işçiye yakın yerleştirildiyse ve taze hava fanı işçinin arkasına yerleştirildiyse kirli hava, işçinin nefes alma bölgesinden uzaklaştırılmış olacaktır ki bu sayede genel havalandırma daha etkili olabilir.

Genel havalandırma ile kirletici kontrolü yapılırken; kirletici konsantrasyonunun çok yüksek olmaması ve toksikliğin az olması hususlarına dikkat edilmelidir. Ayrıca çalışanlar, işlerini kirletici kaynağının çok yakınında yapmamalıdır.

LOKAL EGZOZ HAVALANDIRMA SİSTEMİ

 Lokal egzoz havalandırma sistemi, işyeri ortamına kirletici yayılmasına neden olan genel havalandırmanın aksine kaynağın yakınında kirleticiyi yakalama yoluyla hava kirleticilerini kontrol etmek için kullanılır. Toksik kirletici, işçinin nefes bölgesine ulaşmadan önce kontrol edildiğinden lokal sistem çok daha etkili bir yoldur.

Genellikle hava kirleticinin ciddi sağlık riski oluşturması , büyük miktarlarda toz veya duman üretilmesi  soğuk havalarda havalandırmadan dolayı ısınma giderlerinin artma endişesinin olması , Emisyon kaynaklarının az olması , emisyon kaynaklarının işçilerin nefes alma bölgesi yakınında bulunması durumlarında tercih edilir.

Lokal Egzoz Havalandırmanın Bileşenleri

Kirleticiyi kaynağında yakalaması için bir davlumbaz veya açıklık ,  Sistem içinde kimyasalları taşıması için kanallar,  Sistemdeki hareketli havayı temizlemesi için hava temizleme cihazı (Her zaman gerekmez) , Sistem içinde havanın hareketi ve dışarı atılması için fanlar , Kirli havanın atılması için egzoz bacası